Mamy Dla Ciebie Gwarantowane Darmowe Do?adowanie

Wszystko w 100% BEZP?ATNIE!


Potrzebujesz mniej ni? 3 minuty na wype?nienie prostego formularza, który ju? za chwil? zapewni Ci otrzymanie prezentu. Nie musisz nic kupowa? ani wysy?a? SMSów. Z udzia?em w promocji nie s? zwi?zane ?adne koszty ani op?aty. Prezent jest gwarantowany.

Aby wzi?? udzia? w promocji wystarczy skorzysta? z przycisku znajduj?cego si? poni?ej na tej stronie oraz wype?ni? prosty wniosek i za?o?y? sobie zupe?nie bezp?atne konto internetowe w mBanku, ALE co wa?ne- jest to w przypadku mBanku tak proste jak za?o?enie e-maila a wniosek wype?nisz w kilka minut przez internet.

Organizatorem promocji jest partner mBanku. Partner dostarcza nagrody oraz bezpłatnie wysyła do uczestników promocji.

Aby dowiedzie? si? wi?cej kliknij poni?szy przycisk:Nagrod? gwarantowan? jest: Do?adowanie 30 PLN w jednej z poni?szych sieci:

  • Orange
  • T-Mobile
  • Plus
  • Play

  • GWARANCJA: Zarówno z za?o?eniem konta jak i z odbiorem nagrody nie s? zwi?zane ?adne op?aty. Wszelkie koszty pokrywa organizator. Liczba promocyjnych do?adowa? jest ograniczona, aktualnie do?adowania sa: [ DOST?PNE ]